Archív

FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Čo je Občianske združenie Porážka.sk?

Sme malé občianske združenie, ktoré sa venuje najmä prevencii pred cievnou mozgovou príhodou, ale taktiež pomoci ľuďom, ktorí utrpeli porážku.  

Kedy a kde sa beh koná?

Kedy:  28.10.2023  (k Svetovému dňu Cievnej mozgovej príhody)

Kde:  Dvořákovo námestie River Park

Kde sa môžem prihlásiť?

Prihlášky:
online prostredníctvom stránky ticketportal.sk, do 25.10.2023
– osobne počas prezentácie pred jednotlivými behmi, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line s využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte registracia@becool.sk.

 

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde newsletter spolu s inštrukciami a informáciami o podujatí a podmienkach účasti.

 

Predtým ako sa dostavíte na prezentáciu, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového čísla (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným „Potvrdením platby“, ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.

 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

 

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.


Aké sú vekové kategórie?

Detské behy :

 

  •  deti kategória A – do 6 rokov (rok narodenia 2017 a mladší) – 100 m
    • deti kategória B – 7 až 9 rokov                 (rok narodenia 2014 – 2016) – 300 m
    • deti kategória C – 10 až 14 rokov                                (rok narodenia 2009 – 2013) – 600 m


5km

 Vekový limit:   15 rokov – 5km                       (rok narodenia 2008 a starší)

 Kategórie:           

Muži:  Bez rozdielu veku

Ženy:  Bez rozdielu veku

Pacienti po NCMP – bez rozdielu veku a pohlavia

Aký je časový harmonogram?

Štart behu:   

09:00 hod.  štart – 5 km behu

10:00 hod.  štart – pacienti po NCMP

10:15 hod.  štart – detské behy

(presné časy štartov sa môžu pri jednotlivých pretekoch mierne odlišovať)

Koľko sa platí štartovné?

Štartovné River park

V závislosti od dátumu platby:  do naplnenia účastníckeho limitu

A) Deti – jednotné štartovné 6 ,- €

B) Dospelí
– od momentu spustenia registrácie – do 22.10.2023 – 11,-€

– od 23.10.2023 – 13,-€

C) Pacienti po NCMP – zadarmo

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku. Verifikovať svoju účasť si môžete v štartovej listine.

Zaplatené štartovné bude v plnej výške po odrátaní bankových a manipulačných/servisných poplatkov organizátorom, resp. OZ Porážka.sk venované zakúpeniu rehabilitačej pomôcky pre pacientov po cievnej mozgovej príhode.

  • platobnou kartou táto forma úhrady vám umožní hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov/štartovej listine – doporučuje sa alebo
  • platba prostredníctvom internet bankingu– aktualizuje sa spravidla 1-2 dni po platbe.

Aké sú trate?

Dvořákovo námestie River Park  28.10. 2023 – 5 km, 100m pre pacientov po NCMP a detské behy  (A) 100m, (B) 300m, (C) 600m

Je v blízkosti behu občerstvenie, wc, parkovanie?

áno

Poistenie

Poistenie:  Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku. Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového čísla za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydané štartové číslo, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.