Archív

FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Čo je Občianske združenie Porážka.sk?

Sme malé občianske združenie, ktoré sa venuje najmä prevencii pred cievnou mozgovou príhodou, ale taktiež pomoci ľuďom, ktorí utrpeli porážku.  

Kedy a kde sa beh koná?

Kedy: 9. 5. 2020  od 9.00  (Európsky deň Cievnej mozgovej príhody)

Kde: Bratislava,  Dvořákovo námestie (River Park)

Kde sa môžem prihlásiť?

Online na stránke https://www.vysledkovyservis.sk/beh-neporazenych-prihlaska. Online prihlasovanie bude ukončené 06. 05. 2020 o 24hod.  Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť až na mieste podujatia. 

Hneď po online prihlásení Vám príde potvrdzujúci email. Ak ste zvolili iný spôsob platby ako kartou, tak bude obsahovať aj inštrukcie k platbe (ak email nenájdete skontrolujte priečinok SPAM).

Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených hneď po prijatí platby. Ak by sa tak nestalo, kontaktujte prosím prihlaska@VysledkovyServis.sk  

Aké sú vekové kategórie?

Vekové kategórie na 5km a 10km beh (mix muži/ženy):

A/ Muži, Ženy – od 16r – 39r

B/ M40, Ž40 – nad 40r

C/ Pacienti po NCMP*  – 100 m (bez rozdielu veku a pohlavia)

 

Vekové kategórie na detský beh:

D/ do 6 rokov (rok narodenia 2014 a mladší) – nesúťažný, nemeraný beh – 100 m

E/ 7 a 9 rokov (rok narodenia 2013 – 2010) – 300 m

F/ 10-13 rokov (rok narodenia 2009 – 2005) – 600 m

Aký je časový harmonogram?
  • 10:00  Štart 5km a 10km
  • 11:15 Štart Pacienti po NCMP
  • 11:30  Štart Detské behy
  • Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie výhier sa uskutoční po skončení všetkých detských behov.
Koľko sa platí štartovné?

Štartovné sa platí pri vyplnení prihlasovacieho formuláru, https://www.vysledkovyservis.sk/beh-neporazenych-prihlaska, alebo priamo na mieste konania Behu.

V prípade prihlásenia sa do 6. 5. 2020 na adrese:   https://www.vysledkovyservis.sk/beh-neporazenych-prihlaska , bude štartovné znížené:

 

Detský beh – 3 EUR (cena od 6. 5. 2020 bude 5  EUR)

5 km  – 15 EUR (cena od 6. 5. 2020 bude 20 EUR)

10 km – 20 EUR (cena od 6. 5. 2020 bude  30 EUR)

Osoby po NCMP majú štartovné zdarma (po preukázaní sa správou od lekára).

Štartovné pri platbe na mieste:

Detský beh – 5 EUR

5 km – 20 EUR

10 km – 30 EUR

 

!!! Výťažok zo štartovného bude venovaný pod dohľadom OZ Porážka.sk 3 rodinám, ktoré majú pacienta po NCMP!!!

Aké sú trate?

Detské behy 100m, 300m a 600m

Behy dospelých 5km a 10km

Pacienti po NMCP 100m 

Povrch: asfalt 

Je v blízkosti behu občerstvenie, wc, parkovanie?

WC: 
Verejné toalety budú k dispozícii v blízkosti štartu a cieľa.

Občerstvenie:
Organizátori zabezpečia občerstvenie pri štart/cieli.

Parkovanie:
V okolí Riverparku sa nachádza viac parkingov.

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu.
Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.