Archív

FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Sme malé občianske združenie, ktoré sa venuje najmä prevencii pred cievnou mozgovou príhodou, ale taktiež pomoci ľuďom, ktorí utrpeli porážku.  

Kedy: 11.5.2019  od 9.00  (Európsky deň Cievnej mozgovej príhody)

Kde: Bratislava,  Dvořákovo námestie (River Park)

Online na stránke https://www.vysledkovyservis.sk/beh-neporazenych-prihlaska. Online prihlasovanie bude ukončené 09.05.2019 o 22h.  Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť až na mieste podujatia. 

Hneď po online prihlásení Vám príde potvrdzujúci email. Ak ste zvolili iný spôsob platby ako kartou, tak bude obsahovať aj inštrukcie k platbe (ak email nenájdete skontrolujte priečinok SPAM).

Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených hneď po prijatí platby. Ak by sa tak nestalo, kontaktujte prosím prihlaska@VysledkovyServis.sk  

Vekové kategórie na 5km a 10km beh (mix muži/ženy):

A/ Starší žiaci, staršie žiačky - 14-15r (rok narodenia 2003-2004)

B/ Dorastenci, dorastenky - 16-18r (rok narodenia 2000-2002)

C/ Muži, Ženy - od 19r - 39r

D/ M40, Ž40 - nad 40r

E/ Pacienti po NCMP*  - 100 m

Vekové kategórie na detský beh:

F/ do 6 rokov (rok narodenia 2012 a mladší) - nesúťažný, nemeraný beh - 100 m

G/ 7 a 9 rokov - 300 m

H/ 10-13 rokov - 600 m

  • 10:00  Štart 5km a 10km
  • 11:15 Štart Pacienti po NCMP
  • 11:30  Štart Detské behy
  • Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie výhier sa uskutoční po skončení všetkých detských behov.

Štartovné sa platí pri vyplnení prihlasovacieho formuláru, https://www.vysledkovyservis.sk/beh-neporazenych-prihlaska, alebo priamo na mieste konania Behu.

V prípade prihlásenia sa do 4.5.2019 na adrese:   https://www.vysledkovyservis.sk/beh-neporazenych-prihlaska , bude štartovné znížené:

Detský beh - 3 EUR (cena od 5.5.2019 bude 5  EUR)

5 km  - 15 EUR (cena od 5.5.2019 bude 20 EUR)

10 km - 20 EUR (cena od 5.5.2019 bude  30 EUR)

Osoby po NCMP majú štartovné zdarma (po preukázaní sa správou od lekára).

!!! Výťažok zo štartovného bude venovaný pod dohľadom OZ Porážka.sk 3 rodinám, ktoré majú pacienta po NCMP!!!

Detské behy 100m, 300m a 600m

Behy dospelých 5km a 10km

Pacienti po NMCP 100m 

Povrch: asfalt 

WC:  Verejné toalety budú k dispozícii v blízkosti štartu a cieľa.

Občerstvenie: Organizátori zabezpečia občerstvenie pri štart/cieli.

Parkovanie: V okolí Riverparku sa nachádza viac parkingov.

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu. Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.