Archív

FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Čo je Občianske združenie Porážka.sk?

Sme malé občianske združenie, ktoré sa venuje najmä prevencii pred cievnou mozgovou príhodou, ale taktiež pomoci ľuďom, ktorí utrpeli porážku.  

Kedy a kde sa beh koná?

Kedy: 25. 10. 2020  od 8.00  (k Európskemu dňu Cievnej mozgovej príhody)

Kde: Bratislava,  Dvořákovo námestie (River Park)

Kde sa môžem prihlásiť?

Prihlášky:
online prostredníctvom stránky www.sportsofttiming.sk, do 21.10.2020
osobne počas prezentácie pred jednotlivými behmi, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line s využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte registracia@becool.sk.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde newsletter spolu s inštrukciami a informáciami o podujatí a podmienkach účasti.

Predtým ako sa dostavíte na prezentáciu, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového čísla (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným „Potvrdením platby“, ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.


Aké sú vekové kategórie?

Detské behy:

• deti kategória A – do 6 rokov (rok narodenia 2014 a mladší) – 100 m
• deti kategória B – 7 až 9 rokov (rok narodenia 2011 – 2013) – 300 m
• deti kategória C – 10 až 15 rokov (rok narodenia 2005 – 2010) – 600 m

Kategórie 5km:

Vekový limit:   15 rokov – 5km             (rok narodenia 2005 a starší)

Muži:

 • M do 39 rokov                          (rok narodenia 1981 – 2005)
 • M 40 plus                                  (rok narodenia 1980 a skôr)

Ženy:

 • Ž do 39 rokov                           (rok narodenia 1981 – 2005)
 • Ž 40 plus                                    (rok narodenia 1980 a skôr)

Pacienti po NCMP – bez rozdielu veku a pohlavia

Aký je časový harmonogram?
 • 10:00  Štart 5km a 10km
 • 11:00 Štart Pacienti po NCMP
 • 11:15  Štart Detské behy

(presné časy štartov sa môžu pri jednotlivých pretekoch mierne odlišovať)

Koľko sa platí štartovné?

Štartovné – v závislosti od dátumu platby: do naplnenia účastníckeho limitu

Štartovné sa platí pri vyplnení prihlasovacieho formuláru, https://www.vysledkovyservis.sk/beh-neporazenych-prihlaska, alebo priamo na mieste konania Behu.

V prípade prihlásenia sa do 21. 10. 2020 na adrese:  https://www.vysledkovyservis.sk/beh-neporazenych-prihlaska , bude štartovné znížené:

Detský beh – 3 EUR
Beh 5 km  – 8 EUR (cena od 22. 10. 2020 bude 10 EUR)
Virtuálny beh – pretekár si zvolí ľubovoľné štartovné v rozpätí 5€ – 10€
Osoby po NCMP majú štartovné zdarma (po preukázaní sa správou od lekára)

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou táto forma úhrady vám umožní hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov/štartovej listine – doporučuje sa alebo
 • platba prostredníctvom internet bankingu– aktualizuje sa spravidla 1-2 dni po platbe.

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku. Verifikovať svoju účasť si môžete v štartovej listine.

Štartovné zahŕňa:

 • medaila
 • štartové číslo s čipom
 • občerstvenie
 • SMS s výsledným časom, ak pretekár zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu

Štartovné Virtuálneho behu zahŕňa:

 • online štartové číslo s menom,
 • spracovanie výsledkov a prípravu výsledkových listín,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
 • možnosť vyhrať vecné ceny

!!! Výťažok zo štartovného bude venovaný pod dohľadom OZ Porážka.sk 3 rodinám, ktoré majú pacienta po NCMP!!!

Aké sú trate?

Detské behy 100m, 300m a 600m

Behy dospelých 5km 

Pacienti po NMCP 100m 

Virtuálny beh

Povrch: asfalt 

Je v blízkosti behu občerstvenie, wc, parkovanie?

WC: 
Verejné toalety budú k dispozícii v blízkosti štartu a cieľa.

Občerstvenie:
Organizátori zabezpečia občerstvenie pri štart/cieli.

Parkovanie:
V okolí Riverparku sa nachádza viac parkingov.

Poistenie

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku. Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového čísla za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydané štartové číslo, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.